a
a

De Retoricakamer doet drie dingen: lezingen organiseren; onderwijs bieden en mogelijk maken; retorische initiatieven ondersteunen en versterken.

De Retoricakamer ontwikkelt de route naar een retorisch Nederland op drie manieren. Ten eerste organiseert zij lezingen en spreekavonden waarin aandacht wordt geschonken aan het scala aan onderwerpen waarin retorica een rol speelt. Daarnaast leidt de stichting door middel van onderwijs studenten op tot overtuigende wezens. Tot slot stimuleert zij initiatieven van anderen die zo geboeid zijn door de kunst van het spreken dat zij hun op hun eigen wijze aan een retorischer Nederland bijdragen.

Seminars vinden plaats in erkende culturele centra als De Balie en De Rode Hoed en hebben als onderwerp altijd het snijvlak van overtuigingskracht en onze samenleving. Voorbeelden zijn Keep it Simple and Stupid, over het verlies van nuance in tijden van soundbites; Speechwriting, over de in Nederland nog vrij onbekende kunst van het schrijven van speeches voor anderen; en Op Weg met de Democratie!, over de staat en validiteit van onze democratie.

Onderwijs wordt gegeven in de vorm van masterclasses van theatermakers, acteurs, advocaten en politici en in de vorm van lezingen, lessen, cursussen, vakken en zomerweken aan onder andere de UvA, de ISVW en de Bildung Academie.

Uit de Retoricakamer kwamen verschillende initiatieven voort, zoals het Speechschrijversgilde en De Spreekkamer, andere initiatieven, zoals Studentengenootschap Kairos en de Bildung Academie, steunde de Retoricakamer vanuit het idee dat ze de retorica verder zouden brengen, en zo geschiedde.