a
a

Retorica is overal aanwezig, en werkt, of wij dat nu weten of niet. Maar in Nederland bekwamen we ons nauwelijks in deze kunst. We moeten ons erin verdiepen, om ons te wapenen en te verdedigen, om beter te luisteren en mooier te spreken.

Overtuigingskracht zit overal. Of het nu gesproken of geschreven is, in beeld of in geluid, overal om ons heen wordt de taal aangewend om ons ergens toe te zetten. Koop dit, doe dat, geloof mij.

Retorica biedt de middelen om overtuigingskracht te identificeren, te analyseren en te hanteren. Om de taal als wapen in te kunnen zetten, maar ook als schild. Om niet alleen te voelen wanneer iets overtuigend is, maar ook te begrijpen waarom.

De kracht van het woord werd herkend door de oude Grieken en de retorica kent dan ook een lange geschiedenis. In de Middeleeuwen was het één van de drie kernvakken, de basis voor ontwikkelde mensen.

In Nederland is er maar weinig aandacht voor de leer der welsprekendheid. Dat is te merken. We doen elkaar te kort in de politiek, op pleinen en op podia. We doen elkaar tekort op bruiloften en begrafenissen, in liefdesbrieven en levenslessen. Terwijl er niets mooiers is dan elkaar toe te spreken, goeds te gunnen, de andere kant te laten zien of retorisch van repliek te dienen.

Stichting De Retoricakamer heeft als doel meer bewustzijn te kweken voor de prachtige mogelijkheden die de retorica ons biedt. Het scheppen van een sprekender Nederland, waarin wij moeiteloos een statige redevoering opvoeren, ons kundig verweren tegen de slinkse verkoper en soepel kunnen omgaan met of ingaan op een flirt. De deur naar de Retoricakamer staat voor iedereen open, u hoeft alleen de knop om te draaien.