a
a

Retorica is overal aanwezig, en werkt, of wij dat nu weten of niet. Maar in Nederland bekwamen we ons nauwelijks in deze kunst. We moeten ons erin verdiepen, om ons te wapenen en te verdedigen, om beter te luisteren en mooier te spreken.

Overtuigingskracht zit overal. Of het nu gesproken of geschreven is, in beeld of in geluid, overal om ons heen wordt de taal aangewend om ons ergens toe te zetten. Koop dit, doe dat, geloof mij.

Retorica biedt de middelen om overtuigingskracht te identificeren, te analyseren en te hanteren. Om de taal als wapen in te kunnen zetten, maar ook als schild. Om niet alleen te voelen wanneer iets overtuigend is, maar ook te begrijpen waarom.

De kracht van het woord werd herkend door de oude Grieken en de retorica kent dan ook een lange geschiedenis. In de Middeleeuwen was het één van de drie kernvakken, de basis voor ontwikkelde mensen.

In Nederland is er maar weinig aandacht voor de leer der welsprekendheid. Dat is te merken. We doen elkaar te kort in de politiek, op pleinen en op podia. We doen elkaar tekort op bruiloften en begrafenissen, in liefdesbrieven en levenslessen. Terwijl er niets mooiers is dan elkaar toe te spreken, goeds te gunnen, de andere kant te laten zien of retorisch van repliek te dienen.

Stichting De Retoricakamer heeft als doel meer bewustzijn te kweken voor de prachtige mogelijkheden die de retorica ons biedt. Het scheppen van een sprekender Nederland, waarin wij moeiteloos een statige redevoering opvoeren, ons kundig verweren tegen de slinkse verkoper en soepel kunnen omgaan met of ingaan op een flirt. De deur naar de Retoricakamer staat voor iedereen open, u hoeft alleen de knop om te draaien.

De Retoricakamer doet drie dingen: lezingen organiseren; onderwijs bieden en mogelijk maken; retorische initiatieven ondersteunen en versterken.

De Retoricakamer ontwikkelt de route naar een retorisch Nederland op drie manieren. Ten eerste organiseert zij lezingen en spreekavonden waarin aandacht wordt geschonken aan het scala aan onderwerpen waarin retorica een rol speelt. Daarnaast leidt de stichting door middel van onderwijs studenten op tot overtuigende wezens. Tot slot stimuleert zij initiatieven van anderen die zo geboeid zijn door de kunst van het spreken dat zij hun op hun eigen wijze aan een retorischer Nederland bijdragen.

Seminars vinden plaats in erkende culturele centra als De Balie en De Rode Hoed en hebben als onderwerp altijd het snijvlak van overtuigingskracht en onze samenleving. Voorbeelden zijn Keep it Simple and Stupid, over het verlies van nuance in tijden van soundbites; Speechwriting, over de in Nederland nog vrij onbekende kunst van het schrijven van speeches voor anderen; en Op Weg met de Democratie!, over de staat en validiteit van onze democratie.

Onderwijs wordt gegeven in de vorm van masterclasses van theatermakers, acteurs, advocaten en politici en in de vorm van lezingen, lessen, cursussen, vakken en zomerweken aan onder andere de UvA, de ISVW en de Bildung Academie.

Uit de Retoricakamer kwamen verschillende initiatieven voort, zoals het Speechschrijversgilde en De Spreekkamer, andere initiatieven, zoals Studentengenootschap Kairos en de Bildung Academie, steunde de Retoricakamer vanuit het idee dat ze de retorica verder zouden brengen, en zo geschiedde.

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Eugene Sutorius, penningmeester Lida Moll en Marijn Moerman.

Stichting de Retoricakamer ontstond in 2009 vanuit het vak retorica onder leiding van professoren Jeroen Bons en Eugene Sutorius en studenten Sonne Wolff, Tamar de Waal, Joep Wolfhagen, Mecheline Gaaf en Thomas van Neerbos. De stichting presenteerde zich officieel tijdens het eerste seminar ‘Het Woord, een Wapen’ in De Balie te Amsterdam.

De grenzeloze mogelijkheden die de kracht van de taal ons te bieden heeft moest niet voorbehouden te zijn aan een selecte groep universitaire studenten, maar toegankelijk zijn voor iedereen.

Verschillende oud-bestuursleden hebben sindsdien bijgedragen aan een welsprekender Nederland op weg naar een welsprekender Nederland. Marijn Moerman en Thomas van Neerbos geven workshops retorica aan bedrijven en organisaties. Joep Wolfhagen organiseert met PNSC cursussen voor bijna afgestudeerde juristen. Willemijn van Geldrop zet bij Scheltema een academie op. Tamar de Waal is een boegbeeld in het publieke debat, Thomas Ginn schrijft scripts en Mecheline Gaaf, Jorian Hamster, Wendy van Egmond en Joep Wolfhagen betraden de klassiek retorische justitiële arena.

Initiatiefnemers

 • Eugene Sutorius
 • Jeroen Bons
 • Lida Moll
 • Mecheline Gaaf
 • Thomas van Neerbos
 • Tamar de Waal
 • Sonne Wolff
 • Joep Wolfhagen

Bestuur

 • Eugene Sutorius
 • Lida Moll
 • Marijn Moerman

Alumni

 • Thomas van Neerbos
 • Jeroen Bons
 • Wendy van Egmond
 • Mecheline Gaaf
 • Willemijn van Geldrop
 • Thomas Ginn
 • Jorian Hamster
 • Amber van Harskamp
 • Lynn Kemps
 • Michiel Tolman
 • Tamar de Waal
 • Sonne Wolff
 • Joep Wolfhagen